วันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2551

ຊີວິດທີ່ເປັນແກ່ນສານ(ชีวิตที่เป็นแก่นสาน)

ສັບພະຊີວິດຍ່ອມມີຄວາມສາດຢືນຢູ່ບົນໜ້າໂລກອັນນີ້ໄດ້, ຍ່ອມມີເຫດ ແລະປັດໄຈເກື້ອກູນກັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄົນທຸກ ຮັ່ງ ແລະຜ້ານກາງ ຫຼືບັນດາຊັ້ນຄົນໃນສັງຄົມ ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມສະເໝີພາກ ໃນຄວາມເປັນຜູ້ມີຊີວິດ ທີ່ເຕັມປ່ຽມໄປດ້ວຍ ຄວາມຫວັງ, ຄວາມຫວັງຂອງສັບພະຊີວິດ ຍ່ອມຕັ້ງຢູ່ໃນມະໂນຄະຕິຂອງໃຜຂອງລາວ, ເຈດຕະນາຂອງເຂົາ ຍ່ອມມີຄວາມເປັນເອກະລາດ ທີ່ບໍ່ມີພະລັງອຳນາດໃດ ຈະມາບັງຄັບບັນຊາໄດ້ ເວັ້ນເສັຍແຕ່ເຂົາເອງເປັນຜູ້ຍິນຍອມ ຫຼືຈຳຍອມໃຫ້ພະລັງອຳນາດອื่ນເຂົ້າມາຄອບຄອງມະໂນເຈດນາ ແລະຄວາມມຸ້ງຫວັງຂອງເຂົາເອງ, ຖ້າເຂົາຍອມຮັບ ໃນຄວາມເປັນຜູ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ພະລັງຄວາມຄິດອື່ນ ດ້ວຍທີ່ເຂົາເອງອາດບໍ່ຮູ້, ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ແລະບໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ສາມາດຮັບຮູ້ເອງໄດ້ ເຂົານັ້ນກໍຈັກເປັນແຕ່ງພຽງຕົ້ນໄມ້ທີ່ຕາຍທັງຢືນ ຫຼືຕົ້ນພ້າວ ຕົນຕານທີ່ຍອດກຸດເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ມີວັນທີ່ຈະຟື້ນຄືນມາໄດ້ ເລີຍແມ່ນແຕ່ໃນປັດຈຸບັນ ອານາຄົດ ຄວາມເປັນແກ່ນສານຂອງເຂົາ ຈະເຣີ່ມຕົ້ນຈາກຈຸດໜຶ່ງ ແລະຈະໄປສິ້ນສຸດອີກຈຸດໜຶ່ງ ອັນບໍ່ແຕກຕ່າງໄປກວ່າຈຸດເດີມທີ່ເຂົາເປັນ!!!!!!
ແລ້ວອັນໃດລະ ຄືຊີວິດທີ່ເປັນແກ່ນສາຂອງເຂົາລະ ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------
สัพพะชีวิต ย่อมมีความอาสามราถยืนอยุ่บนหน้าโลกรี้ได้ ย่อมมีเหตุปัจจัยที่เกื้อกูลต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นคนยากดีมีจน และผ่านกลาง หรือบรรดาชั้นคนในสังคม ล้วนแต่มีความเสมดภาคกัน ในตวามเป็นผู้มีชีวิตเต็มเปลี่ยมไปด้วย ความหวัง ความหวังของสัพพะชีวิต เต็มเปลี่ยมไปด้วยความหวัง ของสัพพะชวิต ย่อมตั้งอยู่ในมะโนคติของใครมัน เจตนาของเขาย่อมมีเอกราช ที่ไม่มีพลังอำนาจใด จะมาบังคับ บัญชาได้เวั้นเสียแต่เขาเองเป็นผู้ยินยอม หรือจำยอม ให้พลังอำนาจอื่นเข้ามาครอบครอง มโนเจตนา และความมุ่งหวังของเขาเองได้ ถ้าเป็นเช่นนั้นได้ เขาเองจักเป็นเหมือนต้นไม้ตายทั้งยืน หรือต้นพร้าว ต้นตาน ที่ยอดด้วนเทเท่านั้น ไม่มีวันที่จะฟี้นคืนมาได้ เลยแม้แต่ในปัจจุบัน อนาคต ความเป็นแด่นสารของเขาจะเรี่มต้นจาดจุดหนึ่ง และจะไปสิ้นสุดที่จหนึ่งอันไม่แตกต่างจากจุดเดีมที่เขาเป็น......
แล้วอันใดละชีวิตที่เป็นแก่นสารของเขาละ ?

ไม่มีความคิดเห็น: